Dozenten Fachbereich "Fitness"

Dozenten
Andreas Gigl Andreas Gigl
Marcel Andrä Marcel Andrä Detailinfos
Dirk Wannmacher Dirk Wannmacher Detailinfos
Jonathan Januschke Jonathan Januschke Detailinfos
Patrick Schopa Patrick Schopa Detailinfos
Ilias Stergiou Ilias Stergiou
Prof. Dr. Geisler Prof. Dr. Geisler Detailinfos
Daniela Hüllen-Deutscher Daniela Hüllen-Deutscher Detailinfos
Jens Hoeptner Jens Hoeptner Detailinfos
Torsten Tesch Torsten Tesch
Jens Paufler Jens Paufler
Simon Gavanda Simon Gavanda Detailinfos
Prof. Dr. Brinkmann Prof. Dr. Brinkmann Detailinfos
Tina Heinrich Tina Heinrich
Achim Heck Achim Heck
Dr. Bäuerlein Dr. Bäuerlein Detailinfos
Dirk Kau Dirk Kau
Andreas Frey Andreas Frey
Carsten Werner Carsten Werner
Andreas Scholz Andreas Scholz Detailinfos
Sabine Angemeer Sabine Angemeer Detailinfos
Stefanie M. Wijnhoven-Nohl Stefanie M. Wijnhoven-Nohl Detailinfos
Stefan Kremer Stefan Kremer
Juliane Pollheide Juliane Pollheide
Oliver Freundt Oliver Freundt Detailinfos
Eric Herrforth Eric Herrforth
Christian Schlepütz Christian Schlepütz Detailinfos
Ralph Marquis Ralph Marquis
Wolfgang  Brand Wolfgang Brand Detailinfos
René Yanez René Yanez
Marc Oberwetter Marc Oberwetter Detailinfos
Sascha Schrey Sascha Schrey Detailinfos
Manuel Fuchs Manuel Fuchs Detailinfos
Elmar Kronthaler Elmar Kronthaler Detailinfos
Wolfgang Scheer Wolfgang Scheer
Sven Kaufmann Sven Kaufmann Detailinfos
Carolin Machl Carolin Machl Detailinfos
Jeanette Ohl Jeanette Ohl Detailinfos
Dirk Ohl Dirk Ohl
Benjamin Wienke Benjamin Wienke Detailinfos
Sebastian Sowislo Sebastian Sowislo Detailinfos
Raymond Zipter Raymond Zipter
Bert  Eichholz Bert Eichholz Detailinfos
Thorsten Reichelt Thorsten Reichelt Detailinfos
Prof. Dr. Kreutz Prof. Dr. Kreutz Detailinfos
Karsten Focke Karsten Focke Detailinfos
Stefan  Remmert Stefan Remmert Detailinfos
Alexandra  Löwe Alexandra Löwe Detailinfos
Stephan Müller Stephan Müller Detailinfos
Felix Thönnessen Felix Thönnessen Detailinfos
Marloes Göke Marloes Göke Detailinfos
Stefan Mandler Stefan Mandler
Andree Schallehn Andree Schallehn Detailinfos
Sarah Schubert Sarah Schubert
Martina Maciejewski Martina Maciejewski Detailinfos
Heinz Eger Heinz Eger
Oliver  Heintz Oliver Heintz Detailinfos
Florian Kampfer Florian Kampfer Detailinfos
Julia Preiß Julia Preiß Detailinfos
Yvonne Bechheim Yvonne Bechheim
Sandra Lang Sandra Lang Detailinfos
Eric Schlösser Eric Schlösser
Garnet Hackert Garnet Hackert Detailinfos
Veronika Pfeffer Veronika Pfeffer Detailinfos
Vanessa Kleimann Vanessa Kleimann Detailinfos
Kerstin Enger Kerstin Enger Detailinfos
Sarah-Mae Chauvaux Sarah-Mae Chauvaux
Dr. De Toia Dr. De Toia
Jutta Schuhn Jutta Schuhn Detailinfos
Sabine Graf Sabine Graf Detailinfos
Marlies Tänzer Marlies Tänzer Detailinfos
Christine Franke Christine Franke Detailinfos
Bettina Oetjeng Bettina Oetjeng
Sascha Martini Sascha Martini Detailinfos
Eva Maria Jerosch Eva Maria Jerosch
Sebastian Stevens Sebastian Stevens
Torsten Pohl Torsten Pohl Detailinfos
Thomas Klein Thomas Klein Detailinfos
Pia Gschwind-Waibel Pia Gschwind-Waibel Detailinfos
Janina Erens Janina Erens Detailinfos
Bastian Uran Bastian Uran
Frank Rippel Frank Rippel Detailinfos
Jochen  Döbbel Jochen Döbbel
Friederike Steinbüchel Friederike Steinbüchel
Werner Schersach Werner Schersach Detailinfos
Stefan Mageney Stefan Mageney Detailinfos
Stefan Geitel Stefan Geitel
Lara Grün Lara Grün
Matthias Schubert Matthias Schubert
Clemens Müller Clemens Müller
Anastasia Tepelidou Anastasia Tepelidou
Markus Strüber Markus Strüber
Eve Seifarth Eve Seifarth Detailinfos
André Gubsch André Gubsch Detailinfos
Bernd  Reichelt Bernd Reichelt Detailinfos
Kai Lody Kai Lody Detailinfos
Malik Sylvester Arrendell Malik Sylvester Arrendell Detailinfos
Niklas Hager Niklas Hager
Prof. Dr. Graf Prof. Dr. Graf
Daniel Schwarzenberger Daniel Schwarzenberger
Dr. Lang Dr. Lang
Benjamin Reindl Benjamin Reindl
Franziska Rauth Franziska Rauth Detailinfos
Julian Necker Julian Necker Detailinfos
Jenny Winterberg Jenny Winterberg Detailinfos